کهربا چیست؟
کهربا

کهربا چیست؟

کهربا نوعی رزین فسیل شده از درختان مخروطی است. رزین یا صمغ، درخت را در برابر حشرات و قارچ ها محافظت می کند. کهربا ماده

ادامه مقاله »