کهربا چیست؟

کهربا چیست؟

کهربا نوعی رزین فسیل شده از درختان مخروطی است. رزین یا صمغ، درخت را در برابر حشرات و قارچ ها محافظت می کند. کهربا ماده ای چسبنده است که حشرات یا بقایای گیاهی را می تواند به راحتی در خود به دام اندازد. رزین می تواند با گذشت زمان سخت شود که این زمان میلیون […]